Stand van zaken Kantorenmarkt 2022

Dit rapport is het eerste sectorrapport van NVM Business in een nieuwe reeks. In Stand van Zaken – kantorenmarkt 2022 beschrijven we de belangrijkste ontwikkelingen in de Nederlandse kantorenmarkt op nationaal en provinciaal niveau.

De publicatie laat zien dat de kantorenmarkt meer dynamiek vertoont dan in 2020. De opname stijgt vooral in de kleinere oppervlakten. We zien dat veel organisaties hun huisvesting aanpassen aan hybride werkvormen en investeren in een prettige werkomgeving waar waar medewerkers graag samen komen. Deze ontwikkeling is versneld door de pandemie, maar is ook nodig om op de krappe arbeidsmarkt werknemers te houden en aan te trekken.

Ook het beleggingsvolume zit in de lift. Er is immers nog steeds voldoende kapitaal in de markt en kantorenvastgoed kan een aantrekkelijk rendement geven. We moeten afwachten wat de effecten gaan zijn van de hoge inflatie, de oorlog in Oekraïne en mogelijke rentebesluiten.

Aandachtspunt in de kantorenmarkt is de disbalans in vraag en aanbod in meerdere gebieden, waardoor het structureel aanbod hoog is. Stijgende energieprijzen leiden mogelijk tot verdere verduurzaming van de voorraad. Verduurzaming en transformatie kunnen
de disbalans op termijn deels oplossen. De stijgende bouw- en materiaalkosten spelen vooral de nieuwbouwsector parten.

Voor de korte termijn geldt dat leegstaande kantoorruimten worden ingezet voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. Het Rijksvastgoedbedrijf stelt gebouwen ter beschikking aan gemeenten, die vervolgens de opvang voor 15.000 mensen regelen.

In deze publicatie gaan wij dieper in op de nationale en provinciale stand van zaken. Dit jaar verschijnen soortgelijke jaarrapporten over de winkel- en bedrijfsruimtemarkt. Naast deze reeks publiceren wij ieder kwartaal onze kwartaalcijfers met een actuele weergave van de ontwikkelingen in dezelfde sectoren.

Op deze manier geven wij onze NVM Business-leden en alle marktpartijen in de commercieel vastgoedmarkt een volledig en actueel marktbeeld van de Nederlandse markt.

Mr S. (Sander) Heidinga MRICS REV RT RM
Voorzitter NVM Business

Stand van zaken Kantorenmarkt 2022