Kwaliteitsborging

NVM

De makelaars van MVGM zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Vastgoeddeskundigen ofwel de NVM. Door het lidmaatschap van deze organisatie zijn de makelaars verplicht de algemene lidmaatschapsregels na te leven, deel te nemen aan periodieke toetsingen en te voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen.

RICS

MVGM is een RICS Regulated Company. Daarnaast beschikken steeds meer makelaars binnen MVGM over een persoonlijke RICS accreditatie. RICS is de afkorting voor Royal Institution of Chartered Surveyors. De leden van RICS voldoen aan de hoogste eisen van vakbekwaamheid en integriteit. RICS is een wereldwijde organisatie van vastgoedprofessionals.

MVGM hecht waarde aan haar accreditatie omdat RICS als belangrijke rol kent:

  • Regulering en promotie van de professie;
  • Handhaving van de hoogste normen op het gebied van opleiding en beroepsuitoefening;
  • Bescherming van klanten en consumenten door een strikte gedragscode;
  • Levering van onpartijdige adviezen, analyses en richtsnoeren.

Het Red Book van de RICS (RICS Appraisal and Valuation Standards) bevat verplichte regels, ‘best practice’ handleidingen en relevant commentaar waaraan alle RICS-leden zich dienen te houden bij taxaties. Het is voor het eerst gepubliceerd in 1980 en wordt continue bijgehouden. Veranderingen moeten worden goedgekeurd door de RICS Valuation Faculty Board.

VastgoedCert

Makelaars van MVGM zijn ingeschreven bij de Stichting VastgoedCert. De Stichting is een branchebreed platform voor de registratie en certificatie van makelaars.

Alle geregistreerden voldoen aan hoge opleidingseisen en dienen in het bezit te zijn van een theorie- alsmede een praktijkdiploma. Gecertificeerden bij de Stichting VastgoedCert worden onafhankelijk getoetst door KEMA, waarmee zij aantoonbaar over de benodigde vaktechnische bekwaamheden beschikken.

MVGM Bedrijfsmakelaars plaatst haar aanbod op Funda in Business en Ventu. Sterke punten van funda in business en ventu zijn het totale aanbod, maandelijkse bezoekers, de professionele presentatie met ‘state-of-the-art’ tools en de terugkoppeling vanuit de data die wordt verzameld inzake zoekgedrag en waardering per object.

Funda in business

Funda in Business, een van de meest populaire websites voor bedrijfsonroerend goed in Nederland, is de verbinder in de commercieel vastgoedmarkt met het grootste aanbod direct van de makelaar en de meeste zoekers van Nederland. Het aanbod op Funda in Business omvat meer dan 27.000 panden. Mede door de grote naamsbekendheid heeft de website van Funda in Business een sterke aantrekkingskracht op ondernemers die op zoek zijn naar een bedrijfspand. Met ruim 1 miljoen bezoekers per maand is het dé site voor vraag en aanbod van zakelijk vastgoed.

Ventu

Deze website is een initiatief van de researchorganisatie PropertyNL en presenteert circa 40.000 gebouwen van ruim 2.000 bedrijfsmakelaars. Daarmee biedt Ventu een groot aanbod van bedrijfsmatig onroerend goed in Nederland.