Pak de stikstofimpasse breed en samen aan

Een publicatie van NVM Business

Een gezamenlijke en brede aanpak met gebruik van de kennis van marktpartijen om de ontstane stikstofimpasse op te lossen. Daarvoor pleiten de vakgroepvoorzitters Wonen, Business en Agrarisch & Landelijk van de NVM. Door de vernietiging van de bouw-vrijstelling door de Raad van State komen nieuwbouw- en verduurzamingsprojecten in alle sectoren tot stilstand. Dat is een onhoudbare situatie met verstrekkende gevolgen voor alle economische sectoren in Nederland: de bouw, de industrie, het MKB en de agrarische sector. Een gezamenlijke aanpak en evenwichtige reductie van stikstofuitstoot door alle betrokken partijen dient het algemene belang en zorgt voor draagvlak in de markt en maatschappij.

Lana Gerssen, vakgroepvoorzitter NVM Wonen hierover: “Recent spraken wij onze zorgen al uit over de kosten van nieuwbouwwoningen. De bouwkostenstijging en hogere hypotheekrente zetten extra druk op de betaalbaarheid en bereikbaarheid van nieuwbouwwoningen. De uitspraak van de Raad van State leidt ertoe dat er nóg minder woningen, zowel koop als huur, worden opgeleverd. De gemeenten zijn nu al onderbezet en hebben te weinig expertise om planprocedures en aanvragen voor een omgevingsvergunning vlot te verwerken. Daar komt de beoordeling van extra stikstofberekeningen nog eens bij. Nu zijn, meer dan ooit, tempo en focus essentieel om deze impasse te doorbreken. Daarom vragen we het Ministerie namens de gemeenten een loket te openen voor een snelle beoordeling van de stikstofberekeningen.”

Sander Heidinga, vakgroepvoorzitter NVM Business sluit hierop aan: “Deze uitspraak werpt wederom een barrière op voor nieuwbouw-, transformatie- en herontwikkelingsprojecten van commercieel vastgoed. De vertraagde vergunningverlening bij bouwactiviteiten zet zo het ontwikkel- en beleggingsklimaat steeds verder onder druk. Partijen gaan nog zorgvuldiger afwegen of zij nieuwbouw willen realiseren en/of gaan herontwikkelen. Dit besluit raakt iedere sector: winkelgebieden die op de schop moeten om binnensteden leefbaar te houden, de vraag naar duurzame kantoorruimte op goede locaties en de behoefte aan nieuw ontwikkelde bedrijfsruimte om consumenten goed te kunnen bedienen. Vandaar onze oproep aan de politiek om met een breed front met alle betrokkenen uit de stikstofimpasse te komen.”

Jos Ebbers, vakgroepvoorzitter NVM Agrarisch & Landelijk is groot voorstander van een integrale aanpak: “Het gaat erom dat er perspectief is en blijft voor ondernemers in alle branches. Door de pijn te verdelen en perspectief te bieden, ontstaat er ruimte. Een gebiedsgerichte aanpak op maat helpt daarbij. Het is duidelijk dat de herinrichting van ons land schuurt. Ik roep alle betrokken partijen daarom op, ook gebruik te maken van de kennis van marktpartijen. Samen komen we verder. Er is veel expertise beschikbaar over de waarde van vastgoed en de benodigde ontwikkelingen per sector.”