Ontwikkelingen commercieel vastgoed 2023 Q1

Ontwikkelingen commercieel vastgoed 2023 Q1

Samenvatting ontwikkelingen Q1 2023

• De cijfers van NVM business over het eerste kwartaal van 2023 tonen een sterke terugval aan in de opname van kantoor- en bedrijfsruimte. In de kantorenmarkt was over de gehele linie sprake van een vraaguitval. In de bedrijfsruimtemarkt zijn vooral grootschalige opnames (logistiek) weggevallen.

• De winkelmarkt is actiever. Winkelpanden worden door huurdalingen weer bereikbaar voor ondernemers. Het speelveld voor winkeliers wordt echter bemoeilijkt door oplopende kosten zoals terugbetaling van de coronasteun en stijgende personeelskosten.

• In alle vastgoedtypen neemt het beschikbare aanbod af. Vooral gebruikers in de markt voor bedrijfsruimte en kantoren lopen aan tegen tekorten van moderne panden of nieuw te ontwikkelen locaties. Door het gestegen renteniveau en de hoge bouwkosten is het aantal initiatieven voor nieuwbouw zeer gering. Ook transformatieprojecten hebben hier last van.

• De activiteit in de beleggingsmarkt voor commercieel vastgoed zakt weg. Door de gestegen rente wordt het voor beleggers veel lastiger om rendement te behalen op aankopen.

• We zien dat er wel degelijk interesse is in beleggingen, maar dat de prijzen te hoog zijn. Pas bij een neerwaartse correctie van prijzen door verkopers, gaan beleggingstransacties weer op gang komen. Momenteel hebben beleggers ook alternatieven, onder meer door de hogere spaarrente.

• De omloopsnelheid van commercieel vastgoed is gebaat bij stabiel beleid. Kleinere Mkb’ers maar ook grote internationale beleggers ervaren de recente veranderingen van beleid zoals de verhoging van de overdrachtsbelasting en onduidelijkheid van stikstofregelingen als hinderlijk.

Ontwikkelingen commercieel vastgoed 2023 Q1