KANTOREN IN CIJFERS 2021

Statistiek van de Nederlandse kantorenmarkt (een uitgave van NVM Business)

Het jaar 2020 was zeker bijzonder. Het coronavirus en de contactbeperkende maatregelen van de overheid leidden enerzijds tot een daling in de vraag naar kantoorruimten en een lager beleggingsvolume dan in 2019, anderzijds bleef zowel het aanbod als het aanvangsrendement stabiel. Door corona kwam er ook meer aandacht voor het thuiswerken. Onduidelijk is of de wens om meer thuis te werken ook een verminderde vraag naar kantoorruimte tot gevolg heeft. In ieder geval is het uitgangspunt van veel bedrijven dat gezondheid en welzijn van werknemers voorop staan. Om die reden zal waarschijnlijk de vraag naar hoogwaardige en duurzame kantoren
de komende jaren juist toenemen.

Ten aanzien van de duurzaamheid van kantoren geldt dat met ingang van 1 januari 2023 bijna alle kantoren verplicht zijn om minimaal een energielabel C te hebben. De komende anderhalf jaar ligt er nog een flinke opgave voor de markt om dit te realiseren. Van de vierkante meters kantoorruimte die al over een label beschikken en bij een belegger in eigendom zijn, heeft nu ongeveer twee derde minimaal energielabel C.

Nadat de omvang van de kantorenvoorraad lange tijd aanzienlijk kromp, valt het op dat deze nu stabiliseert. Reden is dat het aantal ont-trekkingen – met name de herbestemmingen tot woningen – verder is afgenomen. Naast minder onttrekkingen is
ook een stijging in de nieuwbouw van kantoorruimten merkbaar.

Genoemde ontwikkelingen tonen aan dat de kantorenmarkt volop in beweging is.

Bekijk het rapport via de download hieronder.