Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren en voor social media. Wil je meer weten over deze cookies, lees dan onze privacy disclaimer en de uitleg over cookies
Door hiernaast op "Akkoord" te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op "Cookie instellingen aanpassen".

Kamperweg 4 Nuth

€ 5.250 per maand

Eigenschappen

Bedrijfspand met showroom (200 m2) en magazijn (600 m2)
Bedrijventerrein De Horsel
Voldoende parkeren
Onmiddellijk nabij de autosnelweg A76 / Buitenring Parkstad

Omschrijving

Algemeen:
Op het bedrijventerrein De Horsel, met o.a. de Makro, met uitstekende infrastructurele verbindingen, nabij de autosnelwegen (A2/A76/N281), de binnen- en buitenring rondom Parkstad (Heerlen-Kerkrade-Landgraaf) en op enkele minuten van Sittard-Geleen wordt te huur aangeboden dit bedrijfspand (energielabel A) met showroom (200m2), kantoren (160m2), magazijn (600m2 incl. 50m2 mezzanine) en (opslag-/parkeer)terrein.

Locatie:
Gelegen op industrieterrein De Horsel te Nuth (Parkstad) alwaar vele groothandelsondernemingen zijn gevestigd. Hier bevinden zich o.a. de Makro, Office Center, Dynafix, Aluned, Keulen Vleeswaren, Verhey Vlees. De bekendste naam is de Makro, gelegen om de hoek van onderhavig pand. De bereikbaarheid is optimaal via de A76 / A2. Verder is noemenswaardig dat de infrastructurelen verbindingen in en om Parkstad (Heerlen-Landgraaf en Kerkrade) geoptimaliseerd zijn als gevolg van de Buitenring Parkstad in combinatie met de binnenring.

Indeling:
Het object is als volgt ingedeeld:
Voor-/buitenterrein voorzien van een asfaltbestrating, ruim voldoende parkeergelegenheid. Overdekte entree, kantoren (160 m2) met aldaar sanitaire ruimte en bergingen. Showroom (ca. 200 m2). Magazijn incl. mezzanine en expeditieruimte (totaal ca. 600 m2). Achterbuitenterrein voor opslag.

Opleveringsniveau:
Het pand wordt opgeleverd in de huidige staat met o.a.:
- sectionaal poort(en);
- gevlinderde magazijnvloer
- mezzanine (circa 50m2)
- cv-installatie met radiatoren tpv de kantoren en showroom
- gasheater t.p.v. het magazijn
- voldoende electra-aansluitingen
- lichtstraten t.p.v. het magazijn

Parkeren:
Ruim voldoende op eigen terrein.

Bestemming:
In het vigerende bestemmingsplan 'bedrijventerrein De Horsel', onherroepelijk vastgesteld op 15 juni 2010, is onderhavige locatie bestemd als Bedrijventerrein-I, hetgeen mogelijkheden biedt voor:
• bedrijven
• kantoren
• detailhandel
Hierbij dient rekening te worden gehouden met een maximum bouwhoogte van 17 meter en een maximaal bebouwingspercentage van 80%.
Informatie inzake gebruiksmogelijkheden en voorschriften is te verkrijgen via ons kantoor, bij de gemeente of via de website van ruimtelijke plannen.

BTW:
Uitgangspunt is een met BTW belaste huurprijs. Indien een huurder niet voldoet aan de voor belaste verhuur gestelde criteria zal de huurprijs zodanig worden verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel volledig wordt gecompenseerd.

Servicekosten:
Niet van toepassing.
Huurder dient voor eigen rekening en risico contracten met nutsbedrijven af te sluiten voor de levering en het verbruik van gas, water en elektra.

Huurtermijn:
Huurperiode in overleg

Opzegtermijn:
12 maanden maanden.

Huurbetaling:
De totale betalingsverplichting dient per maand vooruit te worden voldaan.

Zekerheidstelling:
Een bankgarantie ter grootte van drie maanden huur en servicekosten te vermeerderen met de geldende BTW.

Huurindexatie:
De huurprijs zal jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na de huuringangsdatum, worden verhoogd op basis van de consumentenprijsindex (CPI) zoals wordt gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurovereenkomst:
De huurovereenkomst zal zijn gebaseerd op het model zoals is vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) 2015, inclusief de algemene bepalingen.

Aanvaarding:
Direct.
Lees meer

Kenmerken

BouwvormBestaande bouw
Bouwjaar1984
Ligging perceelBedrijventerrein
Oppervlakte1.120 m²
EnergielabelA+

Foto's

Kaart

Plaatsinformatie

Parkstad Limburg is een samenwerkingsverband tussen 8 gemeenten. De gemeenten Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Nuth, Simpelveld, Voerendaal en Onderbanken werken samen aan de kansen en mogelijkheden van de regio.

De economische bedrijvigheid in een regio is afhankelijk van het kwalitatieve en kwantitatieve aanbod van een beroepsbevolking die aan de verwachtingen van het bedrijfsleven beantwoordt. Om goed personeel te behouden en aan te trekken is naast een effectief arbeidsmarktbeleid ook goede scholing nodig. Om een duurzaam, vitale regio te krijgen moet een structurele kwaliteitsslag gemaakt worden op het vlak van arbeidsmarkt en onderwijs.

Daarom gaat de stadsregio zich richten op een evenwichtige onderwijsspreiding, doorontwikkeling van de regionale kennisinfrastructuur en competentieontwikkeling van de beroepsbevolking zodat de inzet van de beroepsbevolking uit de regio geoptimaliseerd kan worden.
Concrete projecten en activiteiten daarbij zijn onder meer:
- Vestiging van Kennisinstituut Solaris
- Onderwijsboulevard Campus Xperience Parkstad
- Zorgacademie – gelegen tussen drie zorginstellingen (Atrium MC, Mondriaan, Sevragram)
- Leven Lang Leren in Limburg
- Greening the crisis

Afgelopen jaren was Parkstad Limburg de snelst groeiende toeristische regio van Nederland. Deze lijn trekken we door. Gemeenten en betrokken ondernemers stellen plannen van aanpak op voor in totaal 19 clusters waar hoogwaardig, intensief vermaak, dan wel meer extensieve recreatie aan de orde is.

De aanleg van de Buitenring Parkstad is een belangrijke opgave omdat het niet alleen de bereikbaarheid bevordert en verbindingen van de regio met de omgeving verbetert, maar ook de economische ontwikkelingen en duurzaamheid een impuls geeft en het woon- en leefmilieu in het gebied opwaardeert.

De Buitenring biedt het gebied de kans om landschappelijk, sociaal- economisch, maar ook in maatschappelijk opzicht, kwalitatief te groeien. Om deze integrale gebiedsontwikkelingen te realiseren is een gecoördineerde aanpak nodig zodat in samenhang uitgevoerd kan worden. Denk daarbij aan thema’s als de wijkenaanpak, mobiliteit, zorg, financiële dienstverlening, herstructurering van bedrijventerreinen, natuur- en landschapsontwikkeling (beekdalen), Nieuwe Energie en toerisme en recreatie. Al deze componenten uit de Structuurvisie Parkstad vormen één geheel met de gebiedsvisie in relatie tot de Parkstadring (Buitenring en zone N281-A76).

Lees meer