Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren en voor social media. Wil je meer weten over deze cookies, lees dan onze privacy disclaimer en de uitleg over cookies
Door hiernaast op "Akkoord" te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op "Cookie instellingen aanpassen".

Voltastraat 16

Voltastraat 16 Landgraaf

€ 12.250 per jaar

Kenmerken

BouwvormBestaande bouw
Ligging perceelBedrijventerrein
Oppervlakte350 m²

Eigenschappen

Gelegen op Bedrijventerrein Strijthagen (Keurmerk Veilig Ondernemen)
Centrale ligging, perfecte uitvalswegen naar Eindhoven / Aken
Representatieve uitstraling / goed afwerkingsniveau

Foto's

Omschrijving

• Gelegen op Bedrijventerrein Strijthagen (Keurmerk Veilig Ondernemen)
• Centrale ligging, perfecte uitvalswegen naar Eindhoven / Aken
• Representatieve uitstraling / goed afwerkingsniveau

Algemeen:
Magazijn / opslagruimte met een vvo van ca. 350 m2 met beklinkerd voorterrein.

Locatie:
Het pand is gelegen binnen het kleinschalige bedrijven- en handelsterrein Strijthagen met een veelzijdigheid aan vooral regionale en lokale bedrijfsactiviteiten. Nabij alle relevante uitvalswegen, waaronder de binnen- en buitenring van Parkstad, treft u onderhavig bedrijfsverzamelcomplex aan.

Bereikbaarheid:
De locatie is goed bereikbaar en zeer centraal gesitueerd binnen de Parkstad-regio. De autosnelweg A76 naar Aken-Eindhoven is nabij. Met de realisatie van de binnen- en buitenring is de bereikbaarheid verder geoptimaliseerd.

Vloeroppervlakte:
Voor verhuur is beschikbaar een totale oppervlakte van circa 350 m².

Indeling:
Hal 10 m x 35 m.
Het pand heeft een frontbreedte van 10m., met een sectionaal poort en separate entree-deur. De diepte is ca. 35m. De vrije hoogte is ca. 6,5m. De hal is voorzien van voldoende stroompunten inc. krachtstroom. Verder is er een achter in-/uitgang middels een sectionaal poort.

Opleveringsniveau:
- Leeg ontruimd / casco
- Meterkast
- Lichtstraat
- Gasheater
- 2 sectionaal poorten
- alarm (ter activering huurder)
- gevlinderde vloer

Parkeren:
Er is parkeergelegenheid op het eigen voorterrein aanwezig.

Bestemming:
Bedrijfsdoeleinden algemeen m.u.v. detailhandel.
Informatie inzake gebruiksmogelijkheden en voorschriften is te verkrijgen via ons kantoor, bij de gemeente of via de website van ruimtelijke plannen.

BTW:
Uitgangspunt is een met BTW belaste huurprijs. Indien een huurder niet voldoet aan de voor belaste verhuur gestelde criteria zal de huurprijs zodanig worden verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel volledig wordt gecompenseerd.

Servicekosten:
Niet van toepassing.
Huurder dient voor eigen rekening en risico contracten met nutsbedrijven af te sluiten voor de levering en het verbruik van gas, water en elektra.

Zekerheidstelling:
Een bankgarantie ter grootte van drie maanden huur en servicekosten te vermeerderen met de geldende BTW.

Huurindexatie:
De huurprijs zal jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na de huuringangsdatum, worden verhoogd op basis van de consumentenprijsindex (CPI) zoals wordt gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurovereenkomst:
De huurovereenkomst zal zijn gebaseerd op het model zoals is vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) 2015, inclusief de algemene bepalingen.

Aanvaarding:
Direct.
Lees meer

Kaart

Plaatsinformatie

Parkstad Limburg is een samenwerkingsverband tussen 8 gemeenten. De gemeenten Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Nuth, Simpelveld, Voerendaal en Onderbanken werken samen aan de kansen en mogelijkheden van de regio.

De economische bedrijvigheid in een regio is afhankelijk van het kwalitatieve en kwantitatieve aanbod van een beroepsbevolking die aan de verwachtingen van het bedrijfsleven beantwoordt. Om goed personeel te behouden en aan te trekken is naast een effectief arbeidsmarktbeleid ook goede scholing nodig. Om een duurzaam, vitale regio te krijgen moet een structurele kwaliteitsslag gemaakt worden op het vlak van arbeidsmarkt en onderwijs.

Daarom gaat de stadsregio zich richten op een evenwichtige onderwijsspreiding, doorontwikkeling van de regionale kennisinfrastructuur en competentieontwikkeling van de beroepsbevolking zodat de inzet van de beroepsbevolking uit de regio geoptimaliseerd kan worden. Concrete projecten en activiteiten daarbij zijn onder meer:
• Vestiging van Kennisinstituut Solaris
• Onderwijsboulevard Campus Xperience Parkstad
• Zorgacademie – gelegen tussen drie zorginstellingen (Atrium MC, Mondriaan, Sevragram)
• Leven Lang Leren in Limburg
• Greening the crisis

Afgelopen jaren was Parkstad Limburg de snelst groeiende toeristische regio van Nederland. Deze lijn trekken we door. Gemeenten en betrokken ondernemers stellen plannen van aanpak op voor in totaal 19 clusters waar hoogwaardig, intensief vermaak, dan wel meer extensieve recreatie aan de orde is.

De aanleg van de Buitenring Parkstad is een belangrijke opgave omdat het niet alleen de bereikbaarheid bevordert en verbindingen van de regio met de omgeving verbetert, maar ook de economische ontwikkelingen en duurzaamheid een impuls geeft en het woon- en leefmilieu in het gebied opwaardeert.

De Buitenring biedt het gebied de kans om landschappelijk, sociaal- economisch, maar ook in maatschappelijk opzicht, kwalitatief te groeien. Om deze integrale gebiedsontwikkelingen te realiseren is een gecoördineerde aanpak nodig zodat in samenhang uitgevoerd kan worden. Denk daarbij aan thema’s als de wijkenaanpak, mobiliteit, zorg, financiële dienstverlening, herstructurering van bedrijventerreinen, natuur- en landschapsontwikkeling (beekdalen), Nieuwe Energie en toerisme en recreatie. Al deze componenten uit de Structuurvisie Parkstad vormen één geheel met de gebiedsvisie in relatie tot de Parkstadring (Buitenring en zone N281-A76).

Lees meer