Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren en voor social media. Wil je meer weten over deze cookies, lees dan onze privacy disclaimer en de uitleg over cookies
Door hiernaast op "Akkoord" te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op "Cookie instellingen aanpassen".

Tesstraat 0ong

Tesstraat 0ong Boven-Leeuwen

Prijs n.o.t.k.

Kenmerken

BouwvormN.v.t.
Oppervlakte3.900 m²

Foto's

Omschrijving

De veiling van 19 maart 2020 is geannuleerd.

Object

Tesstraat ong. Te Boven Leeuwen


Veilinggegevens

Veiling
Openbare veiling (‘executoriale verkoop, ex art. 3:268 BW’)

De openbare veiling vindt plaats op donderdag 19 maart 2020, vanaf 14.00 uur, online (bij inzet en afslag) via https://bog-auctions.com, ten overstaan van mevrouw I. Balvert, notaris verbonden aan
CMS Derks Star Busmann N.V. Amsterdam. De inzetveiling vindt plaats in de periode vanaf 14.00 uur tot 14.15 uur (behoudens verlenging). De afslagveiling begint 5 minuten na het einde van de inzetveiling.

Op de veiling (en onderhandse biedingen) zijn van toepassing de Algemene veilingvoorwaarden met internetbieden 2015 (“AVVI 2015”) en bijzondere veilingvoorwaarden, welke (concept) voorwaarden opvraagbaar zijn bij de notaris en gepubliceerd worden op: www.bog-auctions.com.

Onderhandse bieding
Potentiële kopers kunnen een onderhandse bieding op het object uitbrengen. De bieding dient uiterlijk 14 dagen vóór datum van openbare veiling (uiterlijk 4 maart 2020 om 23:59), schriftelijk en onvoorwaardelijk, aan de veilingnotaris te worden gericht.

Gebruik hiervoor het biedformulier onderhandse biedingen zoals te vinden op: www.bog-auctions.com.

Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 BW, zonder dat de executant gehouden is op een bieding in te gaan.

Inzetpremie
De inzetpremie (plok) voor het Registergoed bedraagt 1% van de koopsom en wordt in rekening gebracht bij de koper. Overigens wordt verwezen naar de AVVI 2015 en de bijzondere veilingvoorwaarden.

Gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te gunnen en zal zich hierover na vijf werkdagen na veiling uiterlijk om 17:00 uur uitspreken.

Veilingkosten
De veilingkosten zullen voor zover mogelijk worden gespecificeerd in het kostenoverzicht dat zal worden gepubliceerd op www.bog-auctions.com.

Objectgegevens
Een perceel agrarische grond, gelegen aan de Tesstraat (ongenummerd) te BovenLeeuwen, kadastraal bekend gemeente Wamel, sectie H nummer 49, groot drieduizend negenhonderd vierkante meter


Milieu
Niets over bekend bij executant

Garanties
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij ter zake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.

Voorbehoud
Gunning verkoper
Lees meer

Kaart