Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren en voor social media. Wil je meer weten over deze cookies, lees dan onze privacy disclaimer en de uitleg over cookies
Door hiernaast op "Akkoord" te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op "Cookie instellingen aanpassen".

Ambachtsweg 4

Ambachtsweg 4 Boven-Leeuwen

Prijs n.o.t.k.

Kenmerken

Status Nieuw!
BouwvormBestaande bouw
Bouwjaar1978
Ligging perceelBedrijventerrein
Oppervlakte367 m²

Foto's

Omschrijving

Veiling 16 juli 2020

Object

Ambachtsweg 4 Boven-Leeuwen


Veilinggegevens

Veiling
Openbare veiling (‘executoriale verkoop, ex art. 3:268 BW’)

De openbare veiling vindt plaats op donderdag 16 juli 2020, vanaf 11.00 uur, online (bij inzet en afslag) via https://bog-auctions.com, ten overstaan van mevrouw I. Balvert, notaris verbonden aan
CMS Derks Star Busmann N.V. Amsterdam. De inzetveiling vindt plaats in de periode vanaf 11.00 uur tot 11.15 uur (behoudens verlenging). De afslagveiling begint 5 minuten na het einde van de inzetveiling.

Op de veiling (en onderhandse biedingen) zijn van toepassing de Algemene veilingvoorwaarden met internetbieden 2015 (“AVVI 2015”) en bijzondere veilingvoorwaarden, welke (concept) voorwaarden opvraagbaar zijn bij de notaris en gepubliceerd worden op: www.bog-auctions.com.

Onderhandse bieding
Potentiële kopers kunnen een onderhandse bieding op het object uitbrengen. De bieding dient uiterlijk 14 dagen vóór datum van openbare veiling (uiterlijk 4 maart 2020 om 23:59), schriftelijk en onvoorwaardelijk, aan de veilingnotaris te worden gericht.

Gebruik hiervoor het biedformulier onderhandse biedingen zoals te vinden op: www.bog-auctions.com.

Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 BW, zonder dat de executant gehouden is op een bieding in te gaan.

Inzetpremie
De inzetpremie (plok) voor het Registergoed bedraagt 1% van de koopsom en wordt in rekening gebracht bij de koper. Overigens wordt verwezen naar de AVVI 2015 en de bijzondere veilingvoorwaarden.

Gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te gunnen en zal zich hierover na vijf werkdagen na veiling uiterlijk om 17:00 uur uitspreken.

Veilingkosten
De veilingkosten zullen voor zover mogelijk worden gespecificeerd in het kostenoverzicht dat zal worden gepubliceerd op www.bog-auctions.com.

Overdrachtsbelasting
6 %.

Objectgegevens
De bedrijfsruimte met (onder)grond, gelegen aan de Ambachtsweg 4 te BovenLeeuwen, kadastraal bekend gemeente Leeuwen, sectie B nummer 5244, groot eenduizend eenhonderd vierkante meter, en het perceel kadastraal bekend gemeente Leeuwen, sectie B nummer 5087, groot driehonderd vijfenzestig
vierkante meter.

Onderstaande gegevens zijn gevonden via openbare bronnen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid hiervan.

Ambachtsweg 4
Begane grond: aan de zijkant van het gebouw bevindt zich de entree met directe toegang naar het magazijn. Via het magazijn is er toegang naar de separate berging, kantoorruimte, pantry en de toiletruimte.

ALGEMENE INFORMATIE Ambachtsweg 4
- Oppervlakte bedrijfsruimte circa 437 m²
- Vrije hoogte bedrijfsruimte circa 4.85 meter
- Vloerbelasting bedrijfsruimte circa 1.500 kg/ m²
- Oppervlakte kantoorruimte circa 18 m²

Bouwjaar
Circa 1978

Milieu
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar een aantekening in voormelde Openbare Registers ter zake een besluit op basis van Kennisgeving, vordering, bevel of beschikking, Wet Bodembescherming, betrokken bestuursorgaan Provincie Gelderland, afkomstig uit stuk Hyp4 63406/106, ingeschreven op zeven oktober tweeduizend dertien

Garanties
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij ter zake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.

Voorbehoud
Gunning verkoper

Lees meer

Kaart